АК-СУУ РАЙОНУНУН МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫТарыхы
 
 Пржевальскийдин уездинде Советтик бийлик айылдарда  өзгөчө татаал шарттарда орнолгон: эл жаны бийлике ишенбей байлар жана манаптар каршы чыгышкан  1921-1922-жылдары жер-суу реформасы жүргүзүлгөн жана жерлер айдала баштаган, бул көрүнүш  байлар жана манаптар  арасында көтөрүлүш чыгарган. 1923-жылдын ноябрь айына чейин көтөрүлүш камитеттери шайланган.
 
Пржевальск уезди 1922-жылы 28-февралда  Каракол деп өзгөрүлдү. Теплоключенская, Түргөн жана Ново-Вознесеновка райондору бирТүргөн району болуп,  борбору Ново-Вознесеновка айылы болуп калды. Түргөн районуна төмөнкү  киришкен айылдар киришкен: Теплоключенка, Орлиное, Отрадное, Раздольное, Соколовское, Лизогубовка, Зиндан, Ак-Булак, Ак-Булуң, Ново-Вознесеновка, Бозучук, Ичке-Жергез, Константиновка, Каирма-Арык, Сары-Камыш, Керегеташ, Үч-Кайнар.
 
1926-жылдын 6-декабрында   Кыргызстан жерин  52 районго бөлгөн, Теплоключенка району түзүлгөн анын ичинен жарымы Түргөн. 1930-жылы 1-сентябрда Теплоключенка  району болбой калган , жоюлушуна байланыштуу райондор  жана округдар жаңы түзүлгөн 24 райондор  түздөн-түз  Кыргыз АССРИНИН карамагында болгон.
 

1939-жылыТеплоключнка айылы  Пржевальский районуна карачу . 1962 жылы Пржевальский району жоюлуп жана айыл  Түп районуна берилген. Мындай жобо 1971-жыга  чейинки сакталган качан гана, Ак-Суу району түзүлгүчөктү

Ак-Суу айылы,   Теплоключинко аймагында айылдык округунун чыгышында Караколдон болжол менен 9 км чейинки алыстыкта жайгашат. Конуш  орустар жана украинстер менен негизделген Арашан дарыясынын жээгинде жашашкан. МурунТеплоключенка айылы деп  белгилүү болчу. Анын аймагында  реабилитациялык ден соолугун чыңдоо үчүн  балдар  үчүн санатория жайгашкан.
Бул жай  1990-жылдардын экинчи жарымында ачылган. Санаториянын аймагында  ысык булактар бар, сууну ооруган балдарды дарылоо жана ден соолугун чыңдоо үчүн пайдаланышат . Биринчи жолу  суунун даарылык касиеттери жөнүндө , географ, орус энтомологиялык коомдун президенти Петр Семенов-Тян-Шанский жазган.

 

 

                                          

 

                                     

 

 
Социалдык тармактар

Биздин дарек