АК-СУУ РАЙОНУНУН МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫАк-Суу районунун курамына 13 айыл өкмөттөрү киришет, алардын ичинде 45 айыл, 1 шаар тибиндеги айыл

Шаар тибиндеги айыл Жыргалаң

 •  
 • Ак-Булуң айыл өкмөтү: а. Ак-Булуң (борбору), Ак-Булак, Токтогул, Түргөн Калкы: 5755 адам
 •  
 • Ак-Чий айыл өкмөтү: а. Ак-Чий (борбору), Качыбек, Көк-Жайык, Кызыл-Жар, Советское Калкы: 3728 адам
 •  
 • Бөрү-Баш айыл өкмөтү: а. Бөрү-Баш (борбору), Черик Калкы: 3728 адам
 •  
 • Кара-Жал (Каражал) айыл өкмөтү: а. Тегизчил (борбору), Жаңы-Арык, Кара-Жал, Боз-Булуң Калкы: 5083 адам
 •  
 • Каракол айыл өкмөтү: а. Каракол (борбору), Чолпон Калкы: 3100 адам
 •  
 • Кереге-Таш айыл өкмөтү: а. Сары-Камыш (борбору), Кайырма-Арык, Кереге-Таш, Новоконстантиновка, Пионер Калкы: 7756 адам
 •  
 • Бозучук айыл өкмөтү: а. Нововознесеновка (борбору), Боз-Учук, Ичке-Жергез Калкы: 6315 адам
 •  
 • Октябрь айыл өкмөтү: а. Октябрьское (борбору), Жол-Колот, Отуз-Уул, Үч-Кайнар Калкы: 6532 адам
 •  
 • Отрадный айыл өкмөтү: а. Отрадное (борбору), Орлиное, Шапак Калкы: 3938 адам
 •  
 • Тепке айыл өкмөтү: а. Тепке (борбору), Жылдыз, Курбу Калкы: 3234 адам
 •  
 • Ак-Суу айыл өкмөтү: а. Теплоключенка (борбору), Лесное Калкы: 12183 адам
 •  
 • Челпек айыл өкмөтү: а. Челпек (борбору), Бурма-Суу, Таш-Кыя Калкы: 280 адам
 •  
 • Энчилеш айыл өкмөтү: а. Энчилеш (борбору), Кең-Суу, Койлуу, Кургак, Май-Саз, Таш-Короо, Эчкили-Таш Калкы: 1011 адам
Социалдык тармактар

Биздин дарек