АК-СУУ РАЙОНУНУН МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫДолбоор. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ  “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу Долбоор.КР ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦАСЫ
Социалдык тармактар

Биздин дарек